+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Տնամերձ հողամաս  

Տնամերձ հողամասի 1/3 բաժնեմասը, Հուշակերտ

  • Լոտի համար 984
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 68,630 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 68,630 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 11-08-2022 16:45 / 22-08-2022 16:45
  • Աճուրդ: 48
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Արագածոտնի և Արմավիրի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Արմավիր
Համայնք Հուշակերտ
Հասցե գ. Հուշակերտ
Մակերես (քմ) 433.33
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Տնամերձ հողամաս
Սեփականության վկայականի N 825116
Կադաստրային ծածկագիրը 23-7

1300քմ ընդհանուր մակերեսով տնամերձ հողամասի 1/3 բաժնեմասը՝ 433.33քմ, կոմունալ հարմարությունները բացառությամբ ոռոգման ջրի բացակայում են:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 11-08-2022 16:45

Ավարտը: 22-08-2022 16:45

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 3,432 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 69,130 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438