+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Անշարժ գույք   Հողամասեր   Տնամերձ հողամաս  

Տնամերձ հողամաս, Ձորագյուղ

  • Լոտի համար 698
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 180,114 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 180,114 դրամ
  • Սկիզբը: 18-07-2024 16:34
  • Աճուրդ: 177
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Մարտունի-Վարդենիս տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Գեղարքունիք
Համայնք Ձորագյուղ
Հասցե Գեղարքունիքի մարզ, Ձորագյուղ համայնք
Մակերես (քմ) 560
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Տնամերձ հողամաս
Սեփականության վկայականի N 904089
Կադաստրային ծածկագիրը 05-060-112-003

Ջրովի, ունի ոռոգման համակարգ:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438