+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Խոտհարք  

Խոտհարքի 1/4 բաժնեմասը, Նովոսելցովո

  • Լոտի համար 453
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 248,724 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 248,724 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 11-08-2022 16:45 / 22-08-2022 16:45
  • Աճուրդ: 95
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Ստեփանավան-Տաշիր տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Լոռի
Համայնք Նովոսելցովո
Հասցե Նովոսելցովո համայնք
Մակերես (քմ) 6557.5
Իրավունքի տեսակը Համասեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Խոտհարք
Սեփականության վկայականի N 1489090
Կադաստրային ծածկագիրը 06-081-0104-0006

26230քմ ընդհանուր մակերեսով խոտհարքի 1/4 բաժնեմասը՝ 6557.5քմ, երկրորդ կարգի, անջրդի:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 11-08-2022 16:45

Ավարտը: 22-08-2022 16:45

Առաջարկի քայլը: 1,000 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 12,436 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 249,724 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438