+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Այգի  

Պտղատու այգու 1/5 բաժնեմաս, Նոր Ամանոս

  • Լոտի համար 3494
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 39,463 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 39,463 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 28-09-2023 15:07 / 09-10-2023 15:07
  • Աճուրդ: 45
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Արագածոտնի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Արագածոտն
Համայնք Նոր Ամանոս
Հասցե Արագածոտնի մարզ, Նոր Ամանոս համայնք
Մակերես (քմ) 920
Իրավունքի տեսակը Ընդհանուր համատեղ սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը գյուղատնտեսական նշանակության
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Պտղատու այգի
Սեփականության վկայականի N 769930
Կադաստրային ծածկագիրը 02-076-101-008

Ընդհանուր 4600քմ-ի 1/5 բաժնեմասը կազմում է 920քմ., հարթ է, քարքարոտ չէ, առկա է ոռոգման հնարավորություն: Հողամասը փաստացի վարելահող է՝ սեփականության վկայականում նշված է որպես պտղատու այգի:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 28-09-2023 15:07

Ավարտը: 09-10-2023 15:07

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 1,973 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 39,963 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438