+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Այլ  

Դիզելային վառելիք

  • Լոտի համար 16038
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 7,721 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 7,721 դրամ
  • Սկիզբը: 17-07-2024 14:30
  • Աճուրդ: 24
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Սյունիքի մարզային բաժին
Գտնվելու վայրը ՀՀ ՊԵԿ ՀՄՎ Մեղրիի մաքսային կետ բաժնի մաքսային հսկողության տարածք

Կշիռը՝ 100 լիտր։ Դիզելային վառելիքը գտնվում է մաքսային հսկողության ներքո, գնելուց հետո կարող է բաց թողնվել միայն օրենքով սահմանված կարգով՝ գնորդի կողմից մաքսային համապատասխան ձևակերպումները և անհրաժեշտ վճարումները կատարելուց հետո:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438