+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Հաստոցներ / սարքավորումներ  

Վառարան

  • Լոտի համար 12466
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 480,414 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 480,414 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 09-07-2024 14:30 / 19-07-2024 14:30
  • Աճուրդ: 30
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Արմավիրի մարզային բաժին
Գտնվելու վայրը Արմավիրի մարզ, գ. Դաշտ, Էջմիածնի խճուղի 2
Վիճակ Սարքին

Վառարանն ունիվերսալ է, ինքնաշեն բազմաֆունկցիոնալ, իր միացման օժանդակ սարքավորումներով, թվով՝ 1 հատ։ Օգտագործված է, գտնվում է բավարար վիճակում։

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 09-07-2024 14:30

Ավարտը: 19-07-2024 14:30

Առաջարկի քայլը: 1,000 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 24,021 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 481,414 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438