+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Վարելահող  

Վարելահող, Սյունիք, Խնածախ

  • Լոտի համար 10157
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 687 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 687 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 06-06-2024 14:26 / 17-06-2024 14:26
  • Աճուրդ: 45
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Սյունիքի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Սյունիք
Համայնք Խնածախ
Հասցե Սյունիքի մարզ, գյուղ Խնածախ
Մակերես (քմ) 60
Իրավունքի տեսակը ընդհանուր համատեղ սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը վարելահող
Սեփականության վկայականի N 517860
Կադաստրային ծածկագիրը 09-044-0106-0028

Տարածաշրջանի գրավչությունը՝ վատ, տրանսպորտային մատչելիություը՝ վատ, տեղակայման այլ առանձնահատկություններ՝ սահմանամերձ գոտի, հողամասի կարգը՝ 4-րդ կարգի, հողամասի ոռոգման առկայությունը՝ անջրդի:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 06-06-2024 14:26

Ավարտը: 17-06-2024 14:26

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 34 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 1,187 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438