+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Անշարժ գույք   Հողամասեր   Այլ  

Հողամաս, Մելիքգյուղ

  • Լոտի համար 9931
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 313,985 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 313,985 դրամ
  • Սկիզբը: 01-06-2023 14:17
  • Աճուրդ: 21
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Արագածոտնի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Արագածոտն
Համայնք Մելիքգյուղ
Հասցե Արագածոտնի մարզ, Մելիքգյուղ համայնք, 4-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 7/3 հողամաս
Մակերես (քմ) 2882
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Այլ հողեր
Սեփականության վկայականի N 03102013-02-0004
Կադաստրային ծածկագիրը 02-070-0025-0025

Մակերևույթը՝ թեք, հարակից տարածքներից մասնակի սահմանազատված է, փաստացի խոտհարք է:


Փորձագետի եզրակացություն
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438