+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Հողամաս  

Հողամաս, Տեղ

  • Լոտի համար 9518
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 72,900 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 72,900 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 11-08-2022 14:19 / 22-08-2022 14:19
  • Աճուրդ: 3
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Սյունիքի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Սյունիք
Համայնք Կոռնիձոր
Հասցե Սյունիքի մարզ, Տեղ համայնք, գյուղ Կորնիձոր
Մակերես (քմ) 1314
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Հնդավոր
Սեփականության վկայականի N 18122017-09-0012
Կադաստրային ծածկագիրը 09-052-0104-0052

Ունի որոշակի թեքություն, անջրդի, սեղանաձև երկրաչափական կառուցվածք, տրանսպորտային մատչելիությունը՝ միջինից ցածր։


Փորձագետի եզրակացություն
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 11-08-2022 14:19

Ավարտը: 22-08-2022 14:19

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 3,645 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 73,400 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438