+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Խոտհարք  

Խոտհարքի 1/6 բաժնեմասը, Ծավ

  • Լոտի համար 7891
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 1,287 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 1,287 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 11-04-2024 12:59 / 22-04-2024 12:59
  • Աճուրդ: 53
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Կապան-Մեղրի տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Սյունիք
Համայնք Շիշկերտ
Հասցե Սյունիքի մարզ, Ծավի համայնք, Շիշկերտ
Մակերես (քմ) 941
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Խոտհարք
Սեփականության վկայականի N 2177187
Կադաստրային ծածկագիրը 09-048-336-8

5646քմ ընդհանուր մակերեսով խոտհարքի 1/6 բաժնեմաս, ունի որոշակի թեքություն, անկանոն երկրաչափական կառուցվածք, անջրդի, տրանսպորտային մատչելիությունը՝ միջինից ցածր։


Փորձագետի եզրակացություն
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 11-04-2024 12:59

Ավարտը: 22-04-2024 12:59

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 64 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 1,787 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438