+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Վարելահող  

Վարելահողի 1/5 բաժնեմասը, Մղարթ

  • Լոտի համար 673
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 13,171 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 13,171 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 06-06-2024 16:44 / 17-06-2024 16:44
  • Աճուրդ: 162
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և հատուկ նշանակության բաժին
Քաղաք/մարզ Լոռի
Համայնք Մղարթ
Հասցե գ. Մղարթ
Մակերես (քմ) 1000
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Վարելահող
Սեփականության վկայականի N 831342
Կադաստրային ծածկագիրը 06-078-111-000121

5000քմ ընդհանուր մակերեսով վարելահողի 1/5 բաժնեմասը՝ 1000քմ, չորրորդ կարգի, ուղղանկյունաձև, մակերևույթը՝ հարթ, թեքից միջին թեք:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 06-06-2024 16:44

Ավարտը: 17-06-2024 16:44

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 659 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 13,671 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438