+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Այգի  

Պտղատու այգու 1/5 բաժնեմասը, Հացիկ

  • Լոտի համար 540
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 41,551 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 41,551 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 11-08-2022 15:57 / 22-08-2022 15:57
  • Աճուրդ: 108
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Արմավիր-Բաղրամյան տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Արմավիր
Համայնք Հացիկ
Հասցե գ. Հացիկ
Մակերես (քմ) 500
Իրավունքի տեսակը Ընդհանուր համատեղ սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը գյուղատնտեսական նշանակության
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Այգի
Սեփականության վկայականի N 0185567
Կադաստրային ծածկագիրը 04-058-193-001

Չորրորդ կարգի, 2500քմ ընդհանուր մակերեսով պտղատու այգու 1/5 բաժնեմաս, ջրովի, ունի ոռոգման համակարգ:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 11-08-2022 15:57

Ավարտը: 22-08-2022 15:57

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 2,078 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 42,051 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438