+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Համակարգչային տեխնիկա   Այլ  

Canon PPE+PS-GF25 թմբուկ /քարթրիջ/

  • Լոտի համար 4809
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 1,373 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 1,373 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 28-09-2023 14:21 / 09-10-2023 14:21
  • Աճուրդ: 52
Նկարագրություն
Գտնվելու վայրը Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր
Վարույթն իրականացնող Լոռու մարզային բաժին
Վիճակ Օգտագործված
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 28-09-2023 14:21

Ավարտը: 09-10-2023 14:21

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 69 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 1,873 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438