+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Անշարժ գույք   Հողամասեր   Բնակելի կառուցապատման  

Հողամաս, Չիվա

  • Լոտի համար 16211
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 1,755,000 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 1,755,000 դրամ
  • Աճուրդ: 2
  • Լոտացուցակից հանման պատճառը: Կատարողական վարույթը կարճվել է
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Վայոց Ձորի տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Վայոց Ձոր
Համայնք Չիվա
Հասցե Վայոց Ձորի մարզ, համայնք Արենի գյուղ Չիվա, 15-րդ փողոց 10
Մակերես (քմ) 1220
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Բնակելի կառուցապատման
Սեփականության վկայականի N 20022019-10-0002
Կադաստրային ծածկագիրը 10-036-0016-0016

Մակերևույթը՝ թեք, ունի ուղղանկյունաձև երկրաչափական կառուցվածք, տրանսպորտային մատչելիությունը՝ միջին:


Փորձագետի եզրակացություն
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438