+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Անշարժ գույք   Շինություններ  

Օժանդակ շինություն, Սարդարապատ

  • Լոտի համար 15958
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 15,889,770 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 15,889,770 դրամ
  • Աճուրդ: 3
  • Լոտացուցակից հանման պատճառը: Կատարողական վարույթը կարճվել է
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Արմավիրի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Արմավիր
Համայնք Սարդարապատ
Հասցե Արմավիրի մարզ, համայնք Սարդարապատ, 39-րդ փողոց, թիվ 33 օժանդակ շինություն
Մակերես (քմ) 211․1
Հարկայնություն 1
Սեփականության վկայականի N 11062019-04-0001
Կադաստրային ծածկագիրը 04-059-0092-0006

Պատերը՝ տուֆ քարից, հիմքը՝ միաձույլ երկաթբետոն, ժապավենաձև, ծածկը՝ երկաթբետոն, տանիքը՝ թիթեղածածկ, ներքին հարադարանք իրականացված չէ, պատերը և առաստաղը պատված են պենոպլաստով /թերմոսառնարան/, հատակները՝ բետոնապատ, մուտքի դուռը՝ մետաղյա, սանհանգույցը՝ դրսում, ունի էլ․ հոսանք, ջուր, օժանդակ շինությունը իրենից ներկայացնում է սառնարանային շինություն: Սեփականության իրավունքով, բնակավայրերի նշանակության, բնակելի կառուցապատման հողամաս՝ 996քմ։

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438