+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Արոտավայր  

Արոտավայր, Գողթանիկ

  • Լոտի համար 15575
  • Առաջարկներ 1 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 75,000 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 75,500 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 09-07-2024 14:40 / 19-07-2024 14:40
  • Աճուրդ: 18
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Վայոց Ձորի տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Վայոց Ձոր
Համայնք Գողթանիկ
Հասցե Վայոց Ձորի մարզ, համայնք Եղեգիս, գյուղ Գողթանիկ, հողամաս
Մակերես (քմ) 500
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Արոտավայր
Սեփականության վկայականի N 23052019-10-0012
Կադաստրային ծածկագիրը 10-018-0148-0009

Մակերևույթը՝ հարթ, ունի ուղղանկյունաձև  երկրաչափական կառուցվածք, առկա է ոռոգման ջուր, տրանսպորտային մատչելիությունը՝ միջինից ցածր:


Փորձագետի եզրակացություն
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել
# Ամսաթիվ Մասնակից Առաջարկ
1 13.07.2024 15:37:20 10562 «LEADER» 75,500 դրամ

Սկիզբը: 09-07-2024 14:40

Ավարտը: 19-07-2024 14:40

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 3,750 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 76,000 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438