+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Անշարժ գույք   Հողամասեր   Տնամերձ հողամաս  

Տնամերձ հողամասի 1/2 բաժնեմասը, Շահումյան

  • Լոտի համար 14561
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 471,523 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 471,523 դրամ
  • Աճուրդ: 9
  • Լոտացուցակից հանման պատճառը: Լոտացուցակից հանված
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Էջմիածնի տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Արմավիր
Համայնք Շահումյան
Հասցե Արմավիրի մարզ, գ. Շահումյան, Ջիվանու փողոց, թիվ 20 տնամերձ հողամաս
Մակերես (քմ) 575
Իրավունքի տեսակը Ընդհանուր համատեղ սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Բնակավայրի
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Տնամերձ հողամաս
Սեփականության վկայականի N 383025
Կադաստրային ծածկագիրը 04-077-026-010

1150քմ ընդհանուր մակերեսսով հողամասի 1/2 բաժնեմաս, մակերևույթը՝ հարթ, հարակից տարածքներից սահմանազատված չէ, գտնվում է անմշակ վիճակում։


Փորձագետի եզրակացություն
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438