+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Այլ  

Վագոն տնակ

  • Լոտի համար 1422
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 95,887 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 95,887 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 28-09-2023 11:50 / 09-10-2023 11:50
  • Աճուրդ: 143
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Շիրակի մարզային բաժին
Գտնվելու վայրը Շիրակի մարզ

Չափսերը՝ 6x3 մետր, երկար տարիներ հողի վրա դրված լինելով հիմքը դեֆորմացվել և ենթարկվել է կոռոզիայի, ջրի ներհոսքից ներսի ֆաներաները տեղ-տեղ պոկված են, արտաքին մակերեսը՝ ժանգոտված, ունի վերանորոգման կարիք:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 28-09-2023 11:50

Ավարտը: 09-10-2023 11:50

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 4,794 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 96,387 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438