+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Հողամաս  

Հողամասի 1/5 բաժնեմասը, Հոկտեմբեր (Սարդարապատ)

  • Լոտի համար 14203
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 196,421 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 196,421 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 10-04-2024 14:59 / 22-04-2024 14:59
  • Աճուրդ: 24
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Արմավիրի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Արմավիր
Համայնք Սարդարապատ
Հասցե Արմավիրի մարզ, գ. Հոկտեմբեր (Սարդարապատ)
Մակերես (քմ) 1640
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Գյուղատնտեսական գործունեության
Սեփականության վկայականի N 069891
Կադաստրային ծածկագիրը 04-059-231-001

8200քմ ընդհանուր մակերեսով հողամասի 1/5 բաժնեմաս, մակերևույթը՝ հարթ, ջրովի, առկա են պտղատու ծառեր և խաղողի վազեր, հարակից տարածքներից սահմանազատված չէ։

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 10-04-2024 14:59

Ավարտը: 22-04-2024 14:59

Առաջարկի քայլը: 1,000 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 9,821 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 197,421 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438