+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Անշարժ գույք   Հողամասեր   Տնամերձ հողամաս  

Տնամերձ հողամասի 1/6 բաժնեմասը, Այգեշատ

  • Լոտի համար 13795
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 46,297 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 46,297 դրամ
  • Սկիզբը: 18-07-2024 15:23
  • Աճուրդ: 34
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Էջմիածնի տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Արմավիր
Համայնք Այգեշատ
Հասցե Արմավիրի մարզ, գ. Այգեշատ
Մակերես (քմ) 166.67
Իրավունքի տեսակը Ընդհանուր համատեղ սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Բնակավայրի
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Տնամերձ հողամաս
Սեփականության վկայականի N 082370
Կադաստրային ծածկագիրը 04-011-038-009

1000քմ ընդհանուր մակերեսով հողամասի 1/6 բաժնեմաս, մակերևույթը՝ հարթ, քարքարոտ, անջրդի, գտնվում է անմշակ վիճակում, հարակից տարածքներից սահմանազատված չէ։


Փորձագետի եզրակացություն
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438