+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Այգի  

Այգի, Շինուհայր

  • Լոտի համար 13242
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 171,576 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 171,576 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 28-09-2023 14:24 / 09-10-2023 14:24
  • Աճուրդ: 18
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Սյունիքի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Սյունիք
Համայնք Շինուհայր
Հասցե Սյունիքի մարզ, Շինուհայր համայնք, այգի
Մակերես (քմ) 1440
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Հնդավոր
Սեփականության վկայականի N 02052016-09-0014
Կադաստրային ծածկագիրը 09-073-0130-0145

Ունի որոշակի թեքություն, շեղանկյունաձև երկրաչափական կառուցվածք, առկա են պտղատու ծառեր, անջրդի է, տրանսպորտային մատչելիությունը՝ միջինից ցածր:


Փորձագետի եզրակացություն
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 28-09-2023 14:24

Ավարտը: 09-10-2023 14:24

Առաջարկի քայլը: 1,000 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 8,579 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 172,576 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438