+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Ոսկերչական եվ այլ արժեքավոր իրեր   Վզնոց  

Ոսկյա վզնոց

  • Լոտի համար 11741
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 384,000 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 384,000 դրամ
  • Աճուրդ: 1
  • Լոտացուցակից հանման պատճառը: Կատարողական վարույթը կասեցվել է
Նկարագրություն
Գտնվելու վայրը ք. Վանաձոր
Վարույթն իրականացնող Լոռու մարզային բաժին
Մետաղի տեսակ Ոսկի
Կշիռ (գր) 32
Հարգ 583
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438