+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր  

Հողամասի 1/6 բաժնեմասը, Բերդիկ

  • Լոտի համար 1142
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 8,579 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 8,579 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 23-06-2022 15:00 / 04-07-2022 15:00
  • Աճուրդ: 35
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Արարատի և Վայոց Ձորի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Արարատ
Համայնք Բերդիկ
Հասցե Բերդիկ համայնք
Մակերես (քմ) 166․66
Իրավունքի տեսակը Ընդհանուր համատեղ սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Սեփականության վկայականի N 687521
Կադաստրային ծածկագիրը 204-005

1000քմ ընդհանուր մակերեսով գյուղատնտեսական գործունեության հողամասի 1/6 բաժնեմասը՝ 166․66քմ: 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 23-06-2022 15:00

Ավարտը: 04-07-2022 15:00

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 429 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 9,079 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438