+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Վարելահող  

Վարելահող, Սյունիք, Խնածախ

  • Լոտի համար 10156
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 3,776 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 3,776 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 11-04-2024 14:15 / 22-04-2024 14:15
  • Աճուրդ: 43
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Սյունիքի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Սյունիք
Համայնք Խնածախ
Հասցե Սյունիքի մարզ, գ.յուղ Խնածախ
Մակերես (քմ) 330
Իրավունքի տեսակը ընդհանուր բաժնային սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը վարելահող
Սեփականության վկայականի N 04072017-09-0032
Կադաստրային ծածկագիրը 09-044-0106-0007

Տարածաշրջանի գրավչությունը՝ վատ, տրանսպորտային մատչելիություը՝ վատ, տեղակայման այլ առանձնահատկություններ՝ սահմանամերձ գոտի,  հողամասի երկրաչափական ձևը՝ քառանկյունի, հողամասի ոռոգման առկայությունը՝ անջրդի:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 11-04-2024 14:15

Ավարտը: 22-04-2024 14:15

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 189 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 4,276 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438