+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Տնամերձ հողամաս  

Տնամերձ հողամասի 1/4 բաժնեմասը, Աքորի

  • Լոտի համար 735
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 30,884 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 30,884 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 23-06-2022 16:08 / 04-07-2022 16:08
  • Աճուրդ: 37
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Ալավերդի-Թումանյան տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Լոռի
Համայնք Աքորի
Հասցե գ. Աքորի
Մակերես (քմ) 250
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Տնամերձ հողամաս
Սեփականության վկայականի N 868081
Կադաստրային ծածկագիրը 06-022-033-000002

1000քմ ընդհանուր մակերեսով անջրդի տնամերձ հողամասի 1/4 բաժնեմասը՝ 250քմ, երկրաչափական տեսքը՝ սեղանաձև, մակերևույթը՝ հարթ, թույլ թեք, առկա են պտղատու ծառեր:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 23-06-2022 16:08

Ավարտը: 04-07-2022 16:08

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 1,544 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 31,384 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438