+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Վարելահող  

Վարելահող, Վաղաշեն

  • Լոտի համար 6563
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 70,345 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 70,345 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 27-09-2023 15:34 / 09-10-2023 15:34
  • Աճուրդ: 37
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Մարտունի-Վարդենիս տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Գեղարքունիք
Համայնք Վաղաշեն
Հասցե Գեղարքունիքի մարզ, Վաղաշեն համայնք
Մակերես (քմ) 1000
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Գյուղ․ գործունեության
Սեփականության վկայականի N 950370
Կադաստրային ծածկագիրը 05-082-512-033

Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ միջին։

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 27-09-2023 15:34

Ավարտը: 09-10-2023 15:34

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 3,517 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 70,845 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438