+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Հաստոցներ / սարքավորումներ  

Գործող մեքենա ПВРК 8 ԵՎ 10 դասի

  • Լոտի համար 4813
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 32,942 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 32,942 դրամ
  • Սկիզբը: 01-06-2023 14:14
  • Աճուրդ: 43
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Արարատի և Վայոց Ձորի մարզային բաժին
Գտնվելու վայրը Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր
Վիճակ Սարքին

Օգտագործված, գտնվում է լավ աշխատանքային վիճակում: 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438