+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Վարելահող  

Վարելահող, Լեջան

  • Լոտի համար 672
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 105,704 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 105,704 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 29-07-2021 16:34 / 09-08-2021 16:34
  • Աճուրդ: 101
Նկարագրություն
Քաղաք/մարզ Լոռի
Համայնք Լեջան
Հասցե Լեջան համայնք
Մակերես (քմ) 6000
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Վարելահող
Սեփականության վկայականի N 2137973
Կադաստրային ծածկագիրը 06-038-113-031

Երրորդ կարգի, անջրդի վարելահող, ֆրոնտալ երկարությունը՝ 19․1մ և 18մ, երկրաչափական կառուցվածքը՝ սեղանաձև, մակերևույթը՝ հարթ, թույլ թեքությամբ:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 29-07-2021 16:34

Ավարտը: 09-08-2021 16:34

Առաջարկի քայլը: 1,000 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 5,285 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 106,704 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438