+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Համակարգչային տեխնիկա   Համակարգիչ  

Համակարգիչ Pentium Dual-Core E 5700 3.0 GHz

  • Լոտի համար 2807
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 41,007 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 41,007 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 21-10-2021 14:51 / 01-11-2021 14:51
  • Աճուրդ: 4
Նկարագրություն
Գտնվելու վայրը Շիրակի մարզ
Վարույթն իրականացնող Շիրակի մարզային բաժին
Վիճակ Օգտագործված

Կոշտ սկավառակը բացակայում է, Օպերատիվ հիշողության սարքավորման համապատասխանությունը տեխնիկական անձնագրի պարամետրերին ստուգել հնարավոր չի եղել, թվով՝ 5 հատ:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 21-10-2021 14:51

Ավարտը: 01-11-2021 14:51

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 2,050 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 41,507 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438