+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Հաստոցներ/ սարքավորումներ  

Հաստոց սիլվերիտ

  • Լոտի համար 1325
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 41,178 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 41,178 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 29-07-2021 16:08 / 09-08-2021 16:08
  • Աճուրդ: 36
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Արարատի և Վայոց Ձորի մարզային բաժին
Գտնվելու վայրը Վայոց Ձորի մարզ

Ձեռքի գործող ծրագրավորված հաստոց սիլվերիտ, ճապոնական արտադրության, 1 հատ, նոր, գտնվում է լավ աշխատանքային վիճակում:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 29-07-2021 16:08

Ավարտը: 09-08-2021 16:08

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 2,059 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 41,678 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438