+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Բնակելի տուն  

Բնակելի տան 1/4 բաժնեմասը, Արագածավան

  • Լոտի համար 1058
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 303,942 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 303,942 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 29-07-2021 16:34 / 09-08-2021 16:34
  • Աճուրդ: 85
Նկարագրություն
Քաղաք/մարզ Արագածոտն
Համայնք Արագածավան
Հասցե Նար-Դոսի փողոց, թիվ 4
Մակերես (քմ) 52.49
Հարկայնություն 1
Սեփականության վկայականի N 340993
Կադաստրային ծածկագիրը 02-016-003-003

Ունի կիսանկուղ, պատերը՝ քարե, միջհարկային ծածկը՝ երկաթբետոն, հիմքը՝ բետոն, տանիքը՝ ազբոթիթեղ, պատուհանների շրջանակները՝ մետաղյա, ներսի դռները՝ փայտյա, հատակը՝ տախտակ, բետոն, պատերը և առաստաղը՝ ներկանյութ, սանհանգույցը բացակայում է: 216քմ ընդհանուր մակերեսով բնակելի տան 1/4 բաժնեմասը՝ 52.49քմ, որից կիսանկուղ՝ 23.79քմ, առաջին հարկ՝ 28.7քմ: Սեփականության իրավունքով, բնակավայրերի նշանակության, 1200քմ ընդհանուր մակերեսով տնամերձ հողամասի 1/4 բաժնեմասը՝ 301.48քմ: 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 29-07-2021 16:34

Ավարտը: 09-08-2021 16:34

Առաջարկի քայլը: 1,000 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 15,197 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 304,942 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438